KeepShowingUp

“אני צריכה להכנס לכושר כדי להיות בכושר”

כמה פעמים שמעת את עצמך אומרת את המשפט האבסורד הזה?

הרי בשביל להיות בכושר צריך להתחיל ולא לחכות להכנס לכושר…

אז בכל זאת שמעתי לליבכן ולקחתי את רצף המילים האלו
ולכנס אותו לאתגר של 14 יום ( לא כולל שישי שבת…ננוח גם בין לבין )
ולהכניס אותנו לכושר… 💪🏽💪🏽

#המטרה

אני יודעת שאתם מכירים אותי ג’ננה 😂

אבל אנחנו נתחיל רגוע

אימונים קצרים, ממוקדים , למתחילים, עם עבודה על טכניקה .

כל יום שילובים שונים.

תרגול של שינוי חשיבה

טיפים ומוטיבציה ממני איך מתחילים , איך עושים ומשנים את ההרגל הזה של להוסיף את הכושר לעולם היומיומי שלכם.

טכניקה לקראת אימון

17/01/21

18/01/21

19/01/21

20/01/21

21/01/21

24/01/21

25/01/21

26/01/21

27/01/21

28/01/21

31/01/21

01/02/21

02/02/21

03/02/21